×
Meniu

Sunt pacient, îmi cunosc drepturile!

În perioada 5-8 mai 2021 se desfășoară Campania de informare ,,Sunt PACIENT, îmi cunosc DREPTURILE” în cadrul celei de-a XV-a ediții a Zilei Europene a drepturilor pacieților!
Campania are ca scop informarea populației și creșterea novelului de conștientizare a societății civile privind importanța cunoaștereii drepturilor fundamentale ale pacientului și a responsabilizării sale pentru revendicarea drepturilor la serviciile de sănătate de calitate.
 este consfințit în articolul 36 din Constituția Republicii Moldova. Potrivit articolului, dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat, iar minimul asigurării medicale oferit de stat este gratuit. Structura sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii şi mijloacele de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii organice.
Totodată, în Legea nr.263/2005 sunt reglementate drepturile și responsabilitățile pacientului. Legea are ca scop consolidarea drepturilor fundamentale ale omului în sistemul serviciilor de sănătate, asigurarea respectării demnităţii şi integrităţii pacientului şi sporirea rolului participativ al persoanelor la adoptarea deciziilor de sănătate.
Astfel, drepturi derivate din drepturile fundamentale ale omului la viaţă şi sănătate, care includ drepturi sociale ce ţin de accesibilitate, echitate şi calitate în obţinerea asistenţei medicale, precum şi drepturi individuale ce ţin de respectarea pacientului ca fiinţă umană, a demnităţii şi integrităţii lui, realizate în cadrul utilizării serviciilor de sănătate sau în legătură cu participarea lui benevolă, în calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale.
Principiile de bază ale realizării drepturilor pacientului sunt descrise în art. 2 din Lege, acestea fiind:
a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi a demnităţii fiinţei umane în domeniul ocrotirii sănătăţii;
b) recunoaşterea vieţii umane, a sănătăţii omului ca valoare supremă;
c) orientarea spre menţinerea vieţii, a sănătăţii fizice şi psihice a pacientului în procesul prestării serviciilor de sănătate;
d) respectarea valorilor morale şi culturale ale pacientului, a convingerilor lui religioase şi filozofice;
e) recunoaşterea pacientului, iar în cazurile prevăzute de legislaţie, a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în calitate de participant principal la luarea deciziei privind intervenţia medicală;
f) reglementarea drepturilor, responsabilităţilor şi a condiţiilor de limitare a drepturilor pacientului în scopul protecţiei sănătăţii acestuia şi respectării drepturilor altor persoane;
g) încrederea reciprocă dintre pacient şi lucrătorul medical.