×
Meniu

Raportul de activitate al Clinicii Universitare pentru anul 2022 a fost prezentat

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație al IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu” a fost prezentat raportul de activitate al instituției pentru anul 2022, ce conține o sinteză a celor mai importanți indicatori stabiliți pentru anul precedent.

 

Conform informației prezentate, pe parcursul anului precedent, vizitele cu scop profilactic la medicina de familie s-au majorat de la 36,6 % în anul 2021 la 40,05 % în anul 2022. Efortul în oră înregistrat la medicii de familie în secție este mai mare ca norma (de la 3,2 până la 5,1), ce demonstrează că adresabilitatea populației la medicul de familie este destul de înaltă.

 

Rata gravidelor supravegheate în sectorul deservit, pe parcursul anului 2022, este mai mare decât ținta stabilită conform actelor normative în vigoare,  constituind 93,2 % față de 80%.

 

În populația ce se află în evidentă la Clinica Universitară s-a înregistrat o scădere a indicatorului mortalității generale de 3,2 fată de 5,1 în anul 2021. În structura mortalității generale predominând, ca de obicei, patologia aparatului cardiovascular – cu 64,4% față de 57,4% în 2021.

 

Totodată, a sporit incidenţa morbidităţii prin TBC de la 13,4% cât a fost înregistrat în anul 2021 până la 30,5%, precum și cazurile de deces cauzate de tumurile maligne, de la 305 cazuri în 2021, la 322 cazuri. În schimb, se atestă o  micșorare a cazurilor depistate în grad avansat de tumori maligne, de la 31,0% în 2021,  la 29,6 % în anul precedent.

 

Pe parcursul anului 2022, colaboratorii instituției au participat activ în procesul de instruire practică și teoretică a studenților, rezidenților și specialiștilor în domeniul asistenței medicale primare. De exemplu, în colaborare cu catedra Medicina de familie, o parte dintre colaboratorii instituției participă în cadrul proiectului „Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienților cu boli cronice netransmisibile”.

 

Totodată, au fost stabilite prioritățile instituției medicale pentru anul 2023, printre care:

  • acordarea volumului necesar de asistentă medicală populației conform Protocoalelor Clinice Naționale;
  • prestarea serviciilor medicale de asistență medicală primară de înaltă calitate;
  • colaborarea cu alte instituții medicale în vederea schimbului de bune practici;
  • îmbunătățirea gradului de încredere și de satisfacere al beneficiarilor;
  • modernizarea serviciilor medicale;
  • perfecționarea cadrelor medicale etc.

 

La ședință au participat colaboratorii clinicii, membrii Consiliului Administrativ:  Lucia Mazur-Nicorici, dr. hab. șt. med., prof. universitar, președinte, Svetlana Doltu – reprezentant al organizației neguvernamentale din domeniu sănătăți, Angela Tomacinschii: Medic- Șef; Angela Vatamaniuc –  Șef secţie medicină de familie; Angela Cociug, asistența medicala șefă,  Ghenadie Curocichin dr. hab. șt. med., prof. universitar, șef catedra Medicina de Familie.