×
Meniu

15 ani de performanțe în domeniul Asistenței Medicale Primare

Astăzi, 10 aprilie 2018 Clinica Universitară de Asistentă Medicală Primară a USMF ”Nicolae Testemițeanu” celebrează cea de-a 15 aniversare a activității sale.

În acest răstimp Clinica a reușit să devină un Centru model al asistenței medicale primare exprimată printr-o calificare înaltă a medicilor de familie, o atitudine riguroasă față de pacient și săli dotate cu echipament performant ce permit examinarea pacienților la cel mai înalt nivel.

Din primele zile de activitate, Clinica Universitară  a servit drept  exemplu de asistența medicală primară, promovează continuu înalte principii în medicina de familie.

Multe principii de organizare implementate pentru prima dată în Clinica Universitară  au fost treptat preluate de alte instituții de asistență medicală primară din țară. Acest efect asupra întregului sistem, îți provoacă un sentiment de mândrie pentru Clinica Universitară.”, a afirmat Angela Vatamaniuc, șef secție medicină de familie a Clinicii Universitare de Asistentă Medicală Primară.

Prin sistemul de organizare a lucrului, echipamentului și muncii asiduă a personalului medical Clinica Universitară continuă să câștige și să mențină încrederea pacienților.

” În Clinica Universitară echipa medicului de familie are mai mare libertate în luarea deciziilor privind tratamentul. Fiecare decizie și ele se discută în mod obligatoriu cu pacientul pentru a ajunge cel mai bun rezultat.  În cazul lucrului în Clinică în general, toate problemele sunt discutate deschis și la luarea hotărârilor, conducerea ia în considerație opinia colectivului. Am devenit o adevărată familie”, a remarcat Angela Vatamaniuc, șef secție medicină de familie a Clinicii Universitare de Asistentă Medicală Primară.

Clinica Universitară de Asistentă Medicală Primară este o instituție în continuu dezvoltare, ce tinde mereu spre performanțe:

Actualmente, tindem spre ameliorarea sistemului de evaluare a riscurilor şi de supraveghere activă a populaţiei prin servicii de prevenţie primară. Depistarea bolilor în faze incipiente şi organizarea intervenţiilor de screening populaţional (prevenţie secundară) sunt scopurile noastre permanente. În viitor ne propunem să extindem şi să diversificăm serviciile care pot fi oferite la nivelul medicinei de familie şi de specialitate”, susține Angela Tomacinschii, directorul Clinicii Universitare de Asistentă Medicală Primară.

Succesul Clinicii Universitare se bazează pe lucrul continuu asupra îmbunătățirii calității serviciilor medicale, ce are drept finalitatea crearea celor mai bune condiții pentru tratarea pacienților.