×
Meniu

Istoricul instituției

Clinica Universitară de Asistentă Medicală Primară (CUAMP) a fost creată în cadrul Parteneriatului Alianţei Americane Internaţionale a Sănătăţii (AIHA) între Şcoala de Medicină Virginia de Est – Norfolk / Portsmouth, SUA şi USMF „Nicolae Testemiţanu” în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.177 din 28 februarie 2001. Procesul de reconstrucţie a Clinicii a fost finanţat de către Guvernul Republicii Moldova şi Banca Mondială. Partenerii din SUA, inclusiv Organizaţia internaţionala Carelift International au asigurat utilarea Clinicii cu mobilier nou şi modern, procurarea echipamentului tehnic şi medical necesar şi instruirea cadrelor în SUA.

Scopul creării acestei clinici a fost asigurarea procesului de formare practică și teoretică a studenţilor, rezidenţilor, medicilor, asistenţilor medicali în domeniul asistenţei medicale primare, inclusiv prin aplicarea metodelor moderne de instruire, precum și acordarea asistenței medicale primare populației din municipiul Chișinău prin intermediul medicului de familie.

Alte sarcini importante sunt: propagarea concepției medicinei de familie în comunitate și promovarea unui mod sănătos de viață,  ameliorarea sistemului de evaluare a riscurilor și de supraveghere activă a populației prin servicii de prevenție primară. Depistarea bolilor în faze incipiente şi organizarea intervențiilor de screening populațional (prevenție secundară).

Din anul 2004, CUAMP este o instituție medico-sanitară publică, autonomă , încadrându-se în sistemul de asigurări obligatorii de asistență medicală.  A avut o misiune destul de grea – să devină un Centru model al asistenței medicale primare exprimată printr-o calificare înaltă a medicilor de familie, să susțină prin activitatea sa reformele desfășurate în  asistența medicală primară și în sistemul academic.

Pentru prima dată în țară, aici a fost introdus triajul în medicina de familie, confidențialitatea actului medical, programarea vizitelor; au fost create și dezvoltate școli de sănătate pentru pacienți cu diferite patologii cronice. Împreună cu catedra de medicina de familie a elaborat și implementat în activitatea sa protocoalele clinice (în cazul hipertensiunii arteriale și a diabetului zaharat), cu mulți ani înainte de elaborarea protocoalelor clinice naționale. Cu resurse proprii și fără suport financiar, clinica a creat primul program informațional.

Instituția acordă asistență medicală primară și specializată unui număr de circa 23 de mii persoane, inclusiv tineretului studios al USMF ,,Nicolae Testemțanu”, și participă la procesul de instruire practică şi teoretică a studenţilor, rezidenţilor, medicilor, asistenţilor medicali în domeniul asistenţei medicale primare, utilizând metode contemporane de instruire şi propagând conceptul  modern al medicinei de familie.

În cadrul Clinicii Universitare din iunie 2011 activează Centrul de Medicină Tradiţională Chineză (CMTC). CMTC a fost creat în baza Acordului de cooperare în domeniul economic şi tehnic între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze semnat la 24 iulie 2002 şi ordinului MS nr. 107 din 24.04.09 ”Cu privire la  Centrul de Medicină Tradiţională Chineză”, în valoare de 5 milioane de yuani, semnat la 24 iulie 2002 și implementat de USMF „Nicolae Testemițanu”. Primul proiect a durat 2 ani şi 7 luni, timp în care Centrul a fost renovat şi au fost organizate servicii medicale în acest domeniu. Colaborarea cu partenerii din China a continuat, iar din 2014 a fost implementat cel de-al doilea proiect de cooperare tehnică cu privire la fortificarea capacităţilor Centrului de Medicină Tradițională Chineză, semnat la data de 30 iulie 2014. Conform acestui Acord, partea chineză a oferit un ajutor nerambursabil în suma de 4 700 000 yuani. În luna ianuarie 2018 s-a finalizat cel de-al doilea proiect moldo-chinez cu privire la fortificarea Centrului. Actualmente, activitatea Centrului este asigurată de 2 medici autohtoni.

Centrul de Medicină Tradițională Chineză este primul centru de acest gen din regiunea Europei de Sud Est, susținut de Guvernul Republicii Populare Chineze și creat conform principiilor medicinei tradiționale chineze. Centrul are următoarele direcţii de activitate: acupunctura, terapia manuală, fitoterapia chineză și autohtonă, reabilitarea medicală.

Totodată Centrul de Medicină Tradiționala Chineză este și bază clinică de instruire și formare a medicilor rezidenți de la Catedra de medicină alternativă şi complementară şi de la Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală ale USMF „Nicolae Testemițanu”.

O altă subdiviziune importantă ale Clinicii Universitare de Asistenţă Medicală Primară este secția de reabilitare medicală.

De serviciile secției beneficiază persoanele cu dereglări funcţionale ale sistemului locomotor, ale sistemului nervos central şi periferic, ale sistemului cardiovascular și ale celui respirator etc. Secția acordă servicii de reabilitare în regim de ambulatoriu, fapt ce reduce durata de spitalizare a pacienților în staționar şi contribie la economisirea surselor financiare.

În prezent, clinica dispune de săli moderne de examinare, de proceduri, de vaccinări, cu cabinet ginecologic, cabinete consultative, laborator biochimic și immunologic modern, serviciu imagistic, săli de studii, sală de conferințe, dotată cu echipament modern etc. În clinică sunt aplicate noi metode de activitate managerială în asistența medicala primară.

Clinica, deschisă pentru colaborare, menține relații de cooperare cu multe instituții de peste hotare. Medicii participă la conferințe, simpozioane, foruri, cursuri de instruire și stagii practice în România, SUA, Olanda, Franța, Federația Rusă.

Clinica Universitară de Asistenţă Medicală Primară este unica instituție din regiune –membru al Forului European de Asistență Medicală Primară.