×
Meniu

IMSP CLINICA UNIVERSITARĂ DE AMP A USMF „Nicolae Testemițanu” angajează moașă în secția medicina de familie pe 1,0 unitate de funcție

Persoana angajată în funcţia de moașă în secția medicina de familie necesită:
-să posede diploma de absolvire a colegiului de medicină din Republica Moldova sau diplomă de studii din altă ţară, echivalată în modul stabilit de legislaţie;
– să dispună de specializare în domeniul ginecologic;
– să cunoască limba de stat;
– să posede abilităţi de comunicare verbală cu persoane;
– să dispună de cunoştinţe privind utilizarea calculatorului;
– să posede un scris citeţ şi caligrafic;
– să fie în capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie în stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată în baza adeverinţei medicale.
Pentru ocuparea postului vacant se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale:
– au cetăţenia Republicii Moldova;
– au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova şi permis de lucru în Republica Moldova;
– cunosc limba română scris şi vorbit;
– sunt în capacitate deplină de exerciţiu;
– au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate;
– nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, incompatibilă cu exercitarea funcţiei;
– îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
– îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului.
Dosarul poate fi depus la sediul IMSP Clinica Universitară de AMP a USMF „Nicolae Testemițanu”, bir. 209, strada 31 august 1989 nr.137 „A”.
Termenul limită de depunere: Joi, 7 martie 2024
☎ Pentru detalii:
Tel. 022/205-656
clinica@ms.md