×
Meniu

A fost prezentat Raportul de activitate al instituției pentru anul 2023

La 28 februarie, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al IMSP Clinica Universitara de AMP a USMF ,,Nicolae Testemitanu” a fost prezentat raportul de activitate al instituției pentru anul 2023, ce conține o sinteză a celor mai importanți indicatori stabiliți pentru anul precedent.
 Totodată, în cadrul ședinței au fost trasate și prioritățile clinicii pentru anul 2024, printre care enumerăm:
✔ Asigurarea managementului eficient a resurselor umane prin utilizarea rațională a cadrelor existente, prin formare continuă și performantă;
✔ Fortificarea activităților în efectuarea examenului medical profilactic a populației, cu un accent sporit pentru persoanelor în vârsta aptă de muncă în volumul prevăzut de actele normative în vigoare;
✔ Monitorizarea continuă referitor la respectarea integrală a prevederilor Protocoalelor Clinice Naționale și Standardelor medicale;
✔ Actualizarea permanentă a grupului cu risc sporit de îmbolnăvire prin tuberculoză și maladii netransmisibile cu impact major asupra populației, cu asigurarea examenului necesar;
✔ Asigurarea realizării obiectivelor programelor naționale;
✔ Asigurarea unui control permanent a activităților ce țin de îndeplinirea Planului pe Imunizări în rândurile populației din sector;
✔ Promovarea serviciilor medicale de reabilitare prin conlucrarea strânsă cu medicii specialiști din domeniile reabilitării medicale, neurologiei, traumatologiei, ftiziopulmonologiei;
✔ Conlucrarea continuă cu catedrele universitare în vederea diagnosticării și tratamentului la studenții cu patologii cronice;
✔ Respectarea condițiilor contractuale cu CNAM.
La ședință au participat colaboratorii clinicii, precum și membrii Consiliului Administrativ: Lucia Mazur-Nicorici, dr. hab. șt. med., prof. universitar, președinte, Svetlana Doltu – reprezentant al organizației neguvernamentale din domeniu sănătăți, Angela Tomacinschii: Medic-Șef; Angela Vatamaniuc – Șef secţie medicină de familie; Angela Cociug, asistența medicala șefă.